Sołectwo Miały - Sołtys » Wybory Sołtysa 2015 drukuj

 

 

W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyło się sprawozdawczo- wyborcze zebranie sołectwa wsi Miały. Spotkanie rozpoczął sołtys wsi Zdzisław Misiaczyk, który przywitał wszystkich zebranych.  Następnie złożone zostało sprawozdanie z czteroletniej pracy Rady Sołeckiej wsi Miały. Sołtys wsi zapoznał zebranych z zadaniami, które zostały zrealizowane w obrębie sołectwa w czasie minionej kadencji.

Następnie głos zabrała pani burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, która przed wyborami nowych władz w sołectwie złożyła podziękowanie dla tych, którzy pracowali w organach sołectwa w minionej kadencji. Imienne podziękowania, które wręczyli: Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Myszkowski otrzymali:

sołtys wsi- Zdzisław Misiaczyk,

Członkowie Rady Sołeckiej:

Henryka Danielczak,

Andrzej Stochaj,

Barbara Błoch,

Grażyna Przybylska,

Zenon Doczekalski,

Piotr Stefaniak,

Jacek Ferster

Komisja Rewizyjna:

Marcin Gulik,

Kazimierz Danielczak,

Roman Błoch.

W zebraniu uczestniczyło 110 mieszkańców, głosów oddano 108, w tym 105 ważnych- Zdzisław Misiaczyk uzyskał poparcie 86 mieszkańców. Gratulacje dla nowo wybranego sołtysa złożyła burmistrz Wielenia- Elżbieta Rybarczyk oraz goście uczestniczący w spotkaniu. Kolejnym etapem zebrania były wybory do Rady Sołeckiej.

 

Rada Sołecka wsi Miały 2015-2019

Robert Hercka

Łukasz Cieślak

Henryk Korpys

Michał Ignaszak

Krystyna Przybylska

Czesław Danielczak

Lucyna Dubkiewicz.

 

Komisja Rewizyjna

Hanna Cieślak

Dominik Haufa

Roman Stańko


W czasie gdy komisja skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk przedstawiła zebranym budżet gminy na rok 2015, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Miały w roku 2014 oraz plan funduszu na rok 2015. Na bieżąco wyjaśniane były również wnioski zgłaszane przez mieszkańców wsi. Dotyczyły one głównie spraw związanych z oświetleniem, stanem dróg gruntowych a także możliwością korzystania przez mieszkańców wsi z obiektów gminnych.