Sołectwo Miały - Sołtys » HISTORIA SOŁTYSA drukuj

Sołtys od 1988 --> obecna kadencja 2015-2019

 

Funkcję sołtysa pełnię od jesieni 1988 roku. Przejąłem ją po Panu Edwardzie Kuźnickim. Wówczas szefem Urzędu Miasta i Gminy w Wieleniu był Naczelnik Pan Kazimierz Szwajcer . Zachowana jest pełna dokumentacja, wydawałem w tamtych czasach nawet kartki żywnościowe. W poszczególnych kolejnych latach sołeckich przewinęło się "wiele mieszkańców Naszej wioski". Mieszkańcy wraz z radą sołecką wnioskowali o różne sprawy na zebraniach wiejskich i spotkaniach, współpraca, bezpieczeństw, dialog z osobami starszymi także i młodzieżą, organizacjami to podstawa działania. Kompromis to sposób w trudnych sprawach na ich rozwiązanie na tej przestrzeni czasu współpracowaliśmy z różnymi urzędami, zakładami pracy, radnymi, posłami itd.
Za wszystkie lata współpracy życzliwym mieszkańcom wsi Miały bardzo dziękuję a także tym mniej życzliwym dziękuje. Współpraca to za i przeciw i na tym opiera się dobre rozwiązanie. Podsumowując nabieram chęci do napisania historii na podstawie dokumentacji mojego funkcjonowania.