Strona Główna-Miały » Aktualności drukuj
Informacja o zmianie utrzymania czystości_2019

Szanowni Państwo.
Informujemy, że od 1 kwietnia 2019r.
 

 

Informacja o zmianie utrzymania czystości_2019.pdf

 

 

w życie wchodzą zmiany w systemie gospodarki odpadami.

Zmianie ulega termin płatności. Dotychczas opłatę należało wnosić za każdy miesiąc „z dołu” do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (czyli do 15 kwietnia za marzec, do 15 maja za kwiecień).
Od 1 kwietnia 2019r. opłatę należy uiszczać za każdy miesiąc „z góry” do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (czyli do 15 kwietnia za kwiecień, do 15 maja za maj). W związku z tym w miesiącu kwietniu zajdzie konieczność dokonania opłaty za dwa miesiące, tzn. za miesiąc poprzedni (marzec) i bieżący (kwiecień). Uchwałę zmieniającą termin platności możecie Państwo przeczytać w tym miejscu.

W związku ze zmianą opłaty dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych (zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i zagrodowa) nie zachodzi konieczność składania nowej lub zmiany wcześniejszej deklaracji (dotyczy osób, które nie zmieniają sposobu zbiórki, np. ze zbiórki nieselektywnej na selektywną). Osoby chcące zmienić sposób zbiórki zobowiązane są do zmiany złożonej wcześniej deklaracji. Zarówno mieszkańcy jak i podmioty gospodarcze otrzymają pismo z informacją o zmianie opłaty. 

Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych (podmioty gospodarcze, instytucje i in.) ze względu na zmianę druku deklaracji DO-2 (2) zobligowani będą do złożenia deklaracji z datą obowiązywania od 1 kwietnia 2019r.

Od 1 kwietnia 2019 r. w zabudowie jednorodzinnej przez cały rok odpady obierane będą w każdym tygodniu, naprzemiennie tzn. w jednym tygodniu odpady zmieszane (resztkowe), w kolejnym odpady selektywnie zbierane (metale i tworzywa sztuczne, papier). Szkło odbierane będzie co najmniej jeden raz na cztery tygodnie. Odpady biodegradowalne w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz w tygodniu, a w okresie od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na cztery tygodnie. Powyższe zmiany stanowią udogodnienie dla mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

 
Harmonogram odpadów_2019

 

 

Harmonogram odpadów_2019

 
Dzień Kobiet 2019

Fotorelacja z Dnia Kobiet

 
Rada Sołecka Wsi Miały

Rada Sołecka Wsi Miały 2019-2024

 
Foto

Fotorelacja z biegu 

 
Filmik Dron Miały

Wspaniały_Filmik_z_Dronu_Naszej_Miejscowości

 
Sklepy

 

 

>>> Godziny otwarcia sklepów w Miałach